Tatiana Berman, Nacy Ilman, Miks Silis, and Kaylie Erikson as our Reolution Quartet